Moje najznámejšie výroky v médiách, v pláne NR SR či v Mestskom zastupiteľstve v Humennom

Tu si budete môcť prečítať moje najznámejšie výroky v NR SR.

Na stránke sa ešte pracuje