ODVÁŽNA DOBA SI VYŽADUJE ODVÁŽNE RIEŠENIA

 ODVÁŽNE HUMENNÉ 

Poslanci MsZ v Humennom Martin Ruščanský, Tomáš Šudík, Andrej Bača, Silvia Cukrovaná a Jozef Oľha vytvorili nový poslanecký klub s názvom ODVÁŽNE HUMENNÉ.

Humenné leží ďalej od väčších miest a nevedie k nemu diaľnica ani rýchlostná cesta. Napriek tomu má v mnohých oblastiach veľký potenciál rásť.

💪

 Na to však potrebuje odvážne rozhodnutia a mladé myšlienky, ktoré tu momentálne chýbajú a ktoré chceme ako poslanci MsZ Humennému priniesť.

👁

 Sledujeme vývoj v iných slovenských samosprávach, ktoré robia veľké kroky k zlepšeniu komunikácie s občanmi svojich miest a ľuďom ponúkajú inovatívne procesy a myšlienky.
Práve náš poslanecký klub, zložený z nováčikov v MsZ sa bude snažiť podobné návrhy presadzovať.

Už počas necelých dvoch rokov sa poslanci terajšieho nového klubu pričinili na vytvorení participatívneho rozpočtu,
nového spravodlivého VZN o prideľovaní bytov,
 participovali sme na vytvorení nového rokovacieho poriadku, ktorý umožňuje obyvateľovi vystúpiť bez toho, aby o tom museli poslanci hlasovať,
navrhli sme zverejňovanie odmien poslancov.

Taktiež sme navrhovali:
 verejné mestské komisie,
 verejné Mestské rady,
vytvorenie sociálneho podniku pre dlhodobo nezamestnaných či ZŤP,
zákaz škodlivých chemických postrekov na verejných priestranstvách,
 modernizáciu HNTV (diskusie, live prenosy a pod.),
 aktívny prístup k zamestnávateľom a vytvorenie klubu zamestnávateľov, Rady seniorov či Rady SVB,
 zákaz plastov na trhoch,
dostupnejšie zimné korčulovanie pre školákov,
nové smart riešenia,
 zdieľanú cyklistiku,
smart lavičky,
viac zelene v meste,
priehľadné zverejňovanie všetkých dôležitých dokumentov a zmlúv mesta a jeho príspevkových organizácií,
zníženie odmien poslancov MsZ o 50%


a podobne.

⛔

 Mnohé ďalšie inovatívne návrhy sme nedokázali v klube Spájame sa pre Humenné presadiť aj napriek tomu, že finančná náročnosť projektov je minimálna. Zároveň sa naše predstavy ohľadom komunikácie s obyvateľmi mesta a medzi členmi a vedením klubu Spájame sa pre Humenné značne rozchádzali.

🍀

Našou ambíciou bude ďalej navrhovať riešenia, aby Humenné bolo spravodlivým, zeleným a moderným mestom, sledovalo trendy a ponúkalo obyvateľom SMART riešenia.

Poslanci nového poslaneckého klubu budú aj naďalej spolupracovať s primátorom mesta Humenné Milošom Meričkom, zároveň veríme, že vytvorenie nového poslaneckého klubu ODVÁŽNE HUMENNÉ bude motiváciou terajšieho vedenia mesta k odvážnejším krokom. Nemôžeme premrhať šancu, ktorú nám obyvatelia vo voľbách dali.

Za predsedu klubu Odvážne Humenné bol zvolený Martin Ruščanský, za podpredsedu poslanec NR SR Tomáš Šudík.

Popri klube bude fungovať aj neformálna skupina akčných Humenčanov, ktorým na rozvoji nášho mesta záleží.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *