PCB LÁTKY A ODKALISKO POŠA

V Nižnom Hrušove sa o 9:00 začalo stretnutie k riešeniam 30-ročného problému s odkaliskom Poša.
Verte, že situácia sa rieši.
Minister dnes prezentuje šokujúce výsledky z odberov, ktoré hovoria o enormnom zamorení zvierat, vody a pôdy. Naše okolie je ekologicky naozaj zaťažené a možno skutočne žijeme v časti, ktoré je najviac zaťažené PCB látkami na svete.
Kontaminované sú aj zvieratá a potraviny z regiónov Michalovce, Humenné, Vranov a Trebišov. Odbery boli zozbierané minimálne z 80-tich vzoriek divej zvery. Nevyhovujúcich vzoriek bolo 13, pri ďalších vzorkách sa taktiež objavovali PCB látky, ale neprekračovali nebezpečnú hodnotu. Z 18 vzoriek hydiny boli nevyhovujúce dve vzorky. Kontaminované sú aj ryby na Zemplínskej Šírave.

⚠️

V riešení tejto problematiky došlo k zdržaniu práve kvôli tomu, aby sa zistilo, aká veľká plocha pôdy sa bude musieť sanovať. Robili sa podrobné merania a analýzy vo viacerých oblastiach a územiach, keďže rozsah záťaže je naozaj veľký.

🌲
🌳

No práve dnešným dňom sa prechádza od slov k činom. Už čoskoro ministerstvo predstaví jasný plán, ako túto problematiku vyriešiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *