S MLADÝMI PRE LEPŠIE SLOVENSKO

Dnes som mal tú česť sa spolu so svojou kolegyňou, Mária Šofranko, stretnúť so zástupcami Aliancie stredoškolákov Slovenska. Teším sa každému stretnutiu s mladými ľuďmi, ktorí majú vízie, nadšenie a energiu. To často pri dlhých a únavných rokovaniach pomaly strácame. 🤩

Na tomto stretnutí sme sa rozprávali o rôznych témach. Mládež prejavuje záujem voliť a byť volený v nižšom veku, napr. 16 rokov, čím som potešený lebo to znamená ich zvýšený záujem o veci verejné. Ďalšou témou bolo aj očkovanie mládeže či maturity, ktoré sú pre nich tak podstatným míľnikom v živote. 👨‍🎓👩‍🎓

Taktiež sme sa dotkli témy psychického zdravia mladých, keďže nedávno bol Medzinárodný deň duševného zdravia, ktorý bol významný aj kvôli zaťažovaniu psychiky z dôvodu pandémie. 🤔

Už od strednej školy som sa zaujímal o veci verejné, zisťoval som si rôzne názory a fakty a snažil som sa zapojiť ako sa dá. Aj preto som rád za každé stretnutie s mnou podobnými a angažovanými mladými ľuďmi. Vedia povzbudiť a ukázať pre koho chceme Slovensko posunúť k lepšiemu. 🙂